Pozdravljeni v naši šoli


 


Športna šola Športko deluje na Ptuju in okolici od leta 2009. Namenjena je vadbi otrok od drugega do desetega leta starosti. Z novim programom, ki smo ga pričeli izvajati septembra 2018 je vključena tudi vadba za otroke od drugega do tretjega leta starosti in se izvaja na Ptuju v spremstvu staršev. S ponosom poudarjamo, da se je športnih aktivnosti v naši šoli udeležilo več kot 900 otrok različnih starosti. Program, ki ga izvajamo je edinstven v Sloveniji. Vsak mesec izvajamo drugi športni modul. Na ta način nam uspe vzdrževati dinamiko vadbe in se izogniti monotonemu ponavljajočemu se pristopu pri aktivnostih. Za otroke to pomeni pridobivanje izkušenj iz različnih športnih panog iz meseca v mesec. Tukaj bi poudarili atletiko, gimnastiko, igre z žogo, plavanje, rolanje, kolesarjenje in smučanje. Vadba je prilagojena starosti otrok, ki so razdeljeni v skupine od 2. do 3. leta, od 3. do 4. leta, od 4. do 5. leta, od 5. do 6. leta in starejši od 6. leta.

 

 

 

Skozi leto otroci pridobivajo na samozavesti ter samopodobi in začnejo zaupati v svoje sposobnosti. Že 5. leto zapored z motoričnimi testiranji, ki jih izvajamo edini v Sloveniji, opažamo kako pomemben je vpliv strokovno vodene vadbe na motoričen razvoj otroka. Starši na koncu leta prejmejo analizo motoričnih testiranj, kjer lahko vidijo napredek skozi leto. Za analizo je potrebna otrokova udeležba skozi celo šolsko leto.

 

 

Vadba v športni šoli Športko je zanimiva, ustvarjalna in vedno drugačna. Skozi igro se otroci učijo sodelovanja v skupini, spoznavajo nova pravila obnašanja znotraj skupine, sklepajo nova prijateljstva in pridobivajo na samostojnosti. Nekateri otroci so bolj naklonjeni športu, nekateri se bodo v življenju bolj dokazali na drugih področjih, vendar je za vse otroke značilna potreba po gibanju, igri in druženju.

 

 

Športko program ni tekmovalno usmerjen. Edino tekmovanje, ki ga spodbujamo je tekmovanje otroka s samim seboj. Trudimo se, da bi bili vsak dan boljši. Naše poslanstvo je omogočiti otrokom čim več možnosti za pravilen motorični razvoj v času njihovega intenzivnega razvoja. Znanstvene raziskave so namreč pokazale, da je do 10. leta starosti razvitih že 75 % živčnih sinaps in da je vadba do 6. leta ključnega pomena za razvoj otroških možganov. Na starših in učiteljih je v tem času velika odgovornost kako bomo vplivali na razvoj naših otrok