Zrelost otroka in učenje gibov


 

 

Čeprav poteka motorični razvoj po točno določenih in nespremenljivih frekvencah, pa se vseeno pri detajlnih delih pojavljajo med otroki velike individualne razlike. Te razlike so lahko pogojene z dedovanimi osnovami, s potekom razvoja v predporodni dobi ali pa so povezane z možnostjo za vajo v svojem okolju in s tem, kako odrasli otroka spodbujajo ter mu omogočajo ustrezno aktivnost. Norme razvoja so samo približek za oceno otrokovih zmožnosti in pomenijo, da bodo nekateri otroci dosegli določene spretnosti prej, drugi kasneje.


Če učenje prehiteva proces zorenja, so zaman vsi napori, da bi otroka lahko naučili določenih spretnosti. Po nepotrebnem trošimo otrokovo energijo in mu celo jemljemo voljo za spontani normalni razvoj, ki bo temu šele sledil. S tem ne zanikamo pomena vaje in izkušenj, ki so potrebne za motorični razvoj, le da morajo te sovpadati z otrokovo dovzetnostjo za tako učenja, ta pa je pogojena z določenimi zakonitostmi zorenja organskega aparata.