Program športne šole Športko


Program športne šole Športko je predstavljen v 9 modulih, ki so namenjeni otrokom od 1,5. do 9. leta starosti. Vsak modul sestavljajo športi, ki so si po določenih značilnostih podobni. Sami športni moduli pa so naravnani v takšnem vrstnem redu, da omogočajo otrokom postopno osvajanje motoričnega znanja po načelu od lažjega k težjemu, od manj zahtevnega k zahtevnejšemu. Cilji, vsebina in zahtevnost, ki naj bi jih otroci dosegli, se glede na njihovo starost, sposobnost in znanje razlikujejo. Posamezen športni modul se izvaja en mesec (izjema  sta plavanje in smučanje)!

 

Z letom 2015/2016 smo uvedli motorična testiranja otrok, ki potekajo 3 krat na leto. Na koncu leta bomo izdelali za vsakega otroka tudi motorični karton. Več informacij glede tega lahko dobite na sami vadbi!!!

 

Vadba za malčke: Namenjena je otrokom od 1,5-3. leta starosti in poteka s prisotnostjo enega od staršev.  Izvaja se 1 krat na teden (ob petkih),  v telovadnici OŠ Ljudevita Pivka in traja 45 min. Vadba je strokovno vodena s strani fizioterapevke in športnega pedagoga. 

Cilji vadbe: -spodbujati pravilen gibalni razvoj pri otroku

                     -prepoznati nepravilne gibalne vzorce 

                     -razvijati osnovne motorične sposobnosti

                       -kakovostno preživeti čas z otrokom na uricah telovadbe

 

Tako smo za vaše otroke pripravili naslednje module:

 

 

  

Motorični modul

 

 razvijanje osnovnovnih motoričnih sposobnosti

Gimnastični modul

 

 gimnastika, gimnastične igre

Plavalni modul

 

 plavanje, potapljanje, plavalne igre

Modul igre z žogo

 

 košarka, nogomet, rokomet

Atletski modul

 

 atletika

 Mešani modul

 

 utrjevanje in ponavljanje že osvojenega znanja

 Smučarski modul

 

 smučanje, igre na snegu

 Adrenalinski modul  

 

 kolesarjenje, rolanje

Plesni modul

 

 ples, plesne delavnice

Vadba za malčke

(od 1,5 - 3. leta)

spodbujanje pravilnih gibalnih vzorcev

 

 

Zahtevnost vsakega modula oz. športa je prilagojena starosti otroka!