Način vzgajanja in samopodoba


 

Otroci, ki imajo visoko samospoštovanje (pozitivno sliko o sebi), običajno izhajajo iz družin, v katerih imajo tudi starši visoko samospoštovanje, kjer se otroka obravnava kot odgovorne posameznike, od njih se pričakuje, da imajo svoja mnenja, svoje pobude, ki jih tudi izrazijo. Starši kažejo tudi večje zanimanje za otroka in njegov razvoj. Matere otrok s pozitivno samopodobo so bolj sprejemajoče, pozitivno naklonjene otroku, nežne in otroka pogosto pohvalijo za njegove dosežke. Ob topli in ljubeči atmosferi ter spodbujanju iniciativnosti in neodvisnosti pa so v takih družinah hkrati prisotne tudi trdna, smiselna kontrola otrokovega vedenja, trdne in jasne meje, do katerih je določeno vedenje še dopustno, ki se jih dosledno izvaja.


Tudi študije predšolskih otrok s pozitivno samopodobo, ki imajo razvito zaupanje vase, sposobnost samokontrole, veselje do raziskovanja in so zadovoljni s seboj, so pokazale, da so te oblike vedenja povezane s kombinacijo čustvene topline, spodbujanja neodvisnosti in iniciativnosti ter smiselno in dosledno kontrolo socialno nesprejemljivih oblik vedenja.


Iz kakšnih družin izhajajo najbolj priljubljeni otroci? Za vzgojno ravnanje v družinah takih otrok je značilno, da starši omejujejo (inhibirajo) agresivno in disocialno vedenje, se izogibajo pogostega frustriranja in kaznovanja otrok in so otrokom naklonjeni, naklonjenost pa im tudi odkrito izkazujejo. Za priljubljenost med dečki je, kot kažejo raziskave, pomembna močna očetova osebnost, ki nudi otroku občutek varnosti in možnost identifikacije, hkrati pa ustrezno čustveno toplino.