Motnje v motoričnem razvoju


Med najpogostejše razloge za upočasnjen motorični razvoj v predšolski dobi spadajo:

-slaba telesna kondicija

-nepravilen telesni razvoj (predebeli otroci)

-slabši intelektualni razvoj (zlasti v prvih letih življenja je med dvema tema funkcijama velika povezanost)

-slab živčni nadzor mišičnih struktur

-pomanjkanje spodbujanja k aktivnosti od staršev ali napačno, pretirano treniranje specifičnih gibov

-strah

Otroci, ki so pri svojem gibanju v zgodnjem otroštvu doživeli neuspehe ali neprijetne doživljaje, so pozneje v vsej gibalni aktivnosti nesproščeni in manj uspešni; to se lahko prenese na celoten otrokov osebnostni razvoj. Pogosto je razvoj motorike predšolskega otroka moten tako močno, da je potrebna pomoč strokovnjaka. Pogosto pa je potrebna pomoč psihologa ne samo zaradi motorike same, ampak zaradi duševnih težav, ki jih ima otrok zaradi slabe motorične razvitosti.